Rakúsko-Nemecký Deň – burza práce a informácií

Hľadáte si prácu v Rakúsku alebo v Nemecku?

banner_rakusko_nemecky_denSieť EURES Slovensko v spolupráci so zástupcami sietí EURES Rakúsko a Nemecko a zamestnávateľmi z oboch týchto krajín, Vás dňa 13. októbra 2016 pozýva na veľtrh práce Rakúsko Nemecký deň 2016. Cieľom veľtrhu  je umožniť slovenským občanom nájsť si prácu v nemecky hovoriacich krajinách a zamestnávateľom pomôcť obsadiť ponúkané pracovné pozície.

Miesto konania: Bratislava, Galéria Umelka, Dostojevského rad 4533/2 (v blízkosti nákupného centra Eurovea)

Čas konania: 13. októbra 2016, 9:00 – 17:00

V prípade, že sa plánujete Rakúsko-nemeckého dňa zúčastniť, prineste si prosím so sebou životopis v nemeckom jazyku. V prípade, ak ste evidovaným uchádzačom v evidencii ÚPSVaR, máte možnosť požiadať o preplatenie časti cestovných nákladov (viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa).

Vstup na podujatie je bezplatný. Na stránkach EURES Slovensko nájdete priebežne aktualizovaný zoznam zamestnávateľov.

Na podujatí spolupracujú inštitúcie: Eures, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Arbeitsmarktservice Wien a Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung