Školské prázdniny v Rakúsku v roku 2013

1
532

Termíny školských práznin podľa rakúskych spolkových krajín v roku 2013:

 Spol. krajina Vianoce (2012) Semester Veľkonočné sviatky Letnice (Turíce) Letné prázdniny Vianoce
Burgenland 24.12. – 06.01. 11.02. – 16.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 29.06. – 31.08. 24.12. – 06.01.
Kärnten (Korutánsko) 24.12. – 06.01. 11.02. – 16.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 06.07. – 07.09. 24.12. – 06.01.
Dolné Rakúsko (Niederösterreich) 24.12. – 06.01. 04.02. – 09.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 29.06. – 31.08. 24.12. – 06.01.
Horné Rakúsko (Oberösterreich) 24.12. – 06.01. 18.02. – 23.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 06.07. – 07.09. 24.12. – 06.01.
Salzbursko (Salzburg) 24.12. – 06.01. 11.02. – 16.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 06.07. – 07.09. 24.12. – 06.01.
Štajersko (Steiermark) 24.12. – 06.01. 18.02. – 23.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 06.07. – 07.09. 24.12. – 06.01.
Tirolsko (Tirol) 24.12. – 06.01. 11.02. – 16.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 06.07. – 07.09. 24.12. – 06.01.
Vorarlbersko (Vorarlberg) 24.12. – 06.01. 04.02. – 09.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 06.07. – 07.09. 24.12. – 06.01.
Viedeň (Wien) 24.12. – 06.01. 04.02. – 09.02. 23.03. – 02.04. 18.05. – 21.05. 29.06. – 31.08. 24.12. – 06.01.

 

Poznámka: Termíny prázdnin platia pre pre bežné stredné a vysoké školy, rovnako ako väčšinu súkromných stredných a vysokých škôl a tiež školy povinnej školskej dochádzky (základné školy, stredné školy, špeciálne školy, predškolské zariadenia a odborné učilištia).