Cestovanie autom v Rakúsku Cestná a diaľničná sieť je výborne rozvinutá a dopravné značky sú väčšinou podobné alebo dokonca úplne rovnaké...