Rakúsko-Nemecký Deň 2017 – burza práce a informácií

0
544

Hľadáte si prácu v Rakúsku alebo v Nemecku?

Rakúsko-nemecký deň 2017

Sieť EURES Slovensko v spolupráci so zástupcami sietí EURES Rakúsko a Nemecko a zamestnávateľmi z oboch týchto krajín, Vás dňa 12. októbra 2017 pozýva na veľtrh práce Rakúsko Nemecký deň 2017. Cieľom veľtrhu  je umožniť slovenským občanom nájsť si prácu v nemecky hovoriacich krajinách a zamestnávateľom pomôcť obsadiť ponúkané pracovné pozície.

Miesto konania: Bratislava, Galéria Umelka, Dostojevského rad 4533/2 (v blízkosti nákupného centra Eurovea)

Čas konania: 12. októbra 2017, 9:00 – 17:00

Na Rakúsko – nemecký deň si nezabudnite priniesť svoj životopis v nemeckom jazyku (viacero kópií). V prípade, ak ste evidovaným uchádzačom v evidencii ÚPSVaR, máte možnosť požiadať o preplatenie časti cestovných nákladov (viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa).

Vstup na podujatie je bezplatný. Na stránkach EURES Slovensko nájdete priebežne aktualizovaný zoznam zamestnávateľov.

Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký Deň sa bude konať 4.krát aj formou ONLINE. V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, zaregistrujte sa na stránke www.europeanjobdays.eu a kontaktujte zamestnávateľov.
Refistrovať sa a uchádzať o prácu zamestnávateľov z Rakúska a Nemecka formou ONLINE môžete po kliknutí na tento link: EUROPEAN ONLINE JOB DAYS.

Na podujatí spolupracujú inštitúcie: Eures, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Arbeitsmarktservice Wien a Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung