Ako postupovať pri hľadaní práce v Rakúsku?

Od 1. mája 2011 sa rakúsky trh práce otvoril aj pre našich občanov. K tomuto dátumu boli zrušené všetky obmedzenia. Máme právo pracovať v Rakúskuči už v zamestnaneckom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Pri niektorých špecifických profesiách ako sú zdravotnícke a technické profesie je však stále potrebné preukázať odborné vzdelanie a prax.

Čo možno očakávať?

Najviac pracovných príležitostí je už tradične v odvetviach ako sú informačné technológie, zdravotníctvo (lekári a opatrovateľské služby), gastronómia (kuchári, barmani, čašníci) ale aj pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu.
Ľudí hľadajúcich si prácu u našich susedov láka najmä lepšie finančné ohodnotenie. Podľa platnej rakúskej legislatívy je zaručené rovnaké odmeňovanie všetkých zamestnancov bez ohľadu na krajinu pôvodu. Preto nie je možné zamestnávať občanov z iných členských krajín EÚ za menej výhodných podmienok. Tým si Rakúsko chráni zamestnanosť a životnú úroveň aj svojich občanov. Pre ilustráciu uvádzame približné mesačné zárobky v Rakúsku:

IT inžinier5 200,- EUR
Lekár5 600,- EUR
Stredoškolský učiteľ3 800,- EUR
Učiteľ na ZŠ3000,- EUR
Zdravotná sestra2500,- EUR
Zámočník, elektrikár, bagrista2400,- EUR
Vodič nákladného automobilu2200,- EUR
Murár2000,- EUR
Kuchár1400,- EUR
Čašník900,- EUR

 

Vo väčšine rakúskych firiem dostáva zamestnanec každoročne navyše 13. a 14. plat. Tieto priemerné zárobky sú však len orientačné. Výška mzdy takmer vždy závisí aj na kvalifikácii, skúsenostiach, stupni znalosti jazyka a podobne. V skúšobnej dobe počas zaškoľovania či tréningu zamestnanec často dostáva nižšiu mzdu. Stále to môže vyzerať lákavo, ale v zahraničí treba rátať so spravidla vyššími životnými nákladmi ako u nás a rovnako nemalá časť príjmov pôjde na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a daň z príjmu.

Kde si hľadať prácu v Rakúsku?

Z pracovnoprávneho hľadiska je slovenský uchádzač v rovnakom postavení ako domáci, môže teda využiť všetky možnosti získania zamestnania. Či už osloviť priamo firmy ktoré pôsobia v odbore v ktorom chce pracovať alebo si vybrať z ponúk na internetových portáloch práce. Je možné využiť služby agentúry ktorá prácu v Rakúsku zaistí. Bez ohľadu na to ktorú cestu si vyberiete určite navštívte stránky informačnej a poradenskej služby EURES (EURopean Employment Services, Európske služby zamestnanosti). Túto sieť založila už v roku 1993 Európska komisia a vznikla aby uľahčila a podporila voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ. Poskytuje poradenstvo všetkých uchádzačom o prácu v zahraničí v rámci EÚ, informácie o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých štátoch a v neposlednom rade informácie o voľných miestach a pomáha zamestnávateľom získať pracovníkov z iných krajín. Služby EURES sú bezplatné. Informácie o voľných miestach overujú pracovníci systému EURES v príslušných krajinách odkiaľ ponuka pochádza.

Sprostredkovanie zamestnania v Rakúsku ponúka aj u nás viacero komerčných agentúr, tieto služby sú však spoplatnené. Ak sa rozhodnete hľadať si prácu týmto spôsobom, zistite si či má agentúra na túto činnosť povolenie. Ak podniká legálne nájdete ju na stránkach ÚPSVaR.

Nezaškodí si ohlasy na agentúru preveriť aj na internete v rôznych fórach a podobne. Pri vyberaní sprostredkovateľa práce nereagujte na inzeráty na audiotextových číslach a nenechajte si posielať pracovné ponuky na dobierku. Vždy je najlepšie navštíviť agentúru osobne. Ak s ňou môžete komunikovať len e-mailom alebo telefonicky je to prvý signál aby ste boli veľmi opatrní.
Niektorí sprostredkovatelia ponúkajú prácu pri ktorej nie je nutná znalosť nemčiny. Ide zväčša o nekvalifikované a pomocné práce pri ktorých nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo odborné vzdelanie. Je však dôležité ovládať aspoň základy aby ste neboli odkázaní na cudziu pomoc. Ak si však hľadáte lepšie platenú kvalifikovanú prácu, ovládanie nemčiny aspoň na strednej úrovni bude zrejme nevyhnutné.

Maximálna výška ktorú od vás agentúra za sprostredkovanie zamestnania môže požadovať je stanovená zákonom. Ide o jednorazovú platbu vo výške 20% z mesačnej mzdy ak je sprostredkovaná práca na dobu do 6 mesiacov a 30% mzdy ak je práca dlhšia ako 6 mesiacov. Výška úhrady pre sprostredkovateľa od zamestnávateľa však nie je zákonom limitovaná. Pracovné agentúry ponúkajú okrem sprostredkovania zamestnania aj rôzne doplnkové služby, väčšinou za príplatok, ako napríklad pomoc pri jednaní s úradmi alebo asistenciu pri otvorení účtu v banke. Premyslite si či sa vám takto zaplatená pomoc oplatí.
Agentúre neplaťte vopred. Agentúra inkasuje províziu až z vašej prvej výplaty.

Podľa platných právnych predpisov si prácu týmto spôsobom si môžete hľadať iba ak nie ste evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce.

Agentúra má povinnosť uzatvoriť s uchádzačom písomnú dohodu ktorá obsahuje:

  1. názov, adresu, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa
  2. dĺžku trvania zamestnania
  3. druh práce, mzdu a ďalšie pracovné podmienky
  4. spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
  5. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
  6. výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Nezabudnite si vypýtať  telefonický kontakt na agentúru ktorý môžete v prípade problémov využiť a tento bod zahrnúť do zmluvy. V prípade úspešného sprostredkovania by ste mali obdržať dve zmluvy. Dohodu o sprostredkovaní zamestnania a pracovnú zmluvu s novým zamestnávateľom. V zmluve by mali byť uvedené prípadne aj ďalšie podmienky ako spôsob zabezpečenia dopravy, stravné, dovolenka, cestovné náhrady, prípadné ubytovanie a pod. Pozrite si aj čo všetko vás čaká pri nástupe do zamestnania v Rakúsku.

Ponuky práce v Rakúsku nájdete na týchto najväčších portáloch:

Aktuálne ponuky práce v Rakúsku zo stránok Profesia.sk
Kariera.sk – sekcia Rakúsko
Arbeitsmarktservice AMS – Rakúsky úrad práce, asi najväčšia databáza voľných pracovných miest v Rakúsku
European JobGuide
Austropersonal.com
JobPilot.at – člen skupiny Monster.at
JobKralle.at
Karierre.at
Jobted.at
Locanto.at
Careesma.at
Berufsförderungsinstitut Wien
Unijobs.at
Job-Consult.com
Jobcenter.at
Jobsearch.at
Stepstone.at
Gastrojobs.com
JobisJob.at
Careerjet.at

Ponuky práce na stránkach Rakúskych novín a časpopisov:

Die Presse
Der Standard
Kurier.at
Krone.at
KleineZeitung.at
Nachrichten.at
Oscars.li (gastronómia)
Salzburger Nachrichten
Tiroler Tageszeitung