Podmienky vstupu do Rakúska – covid opatrenia

Aktualizované 17.9.2021

Vstup zo Slovenska do Rakúska bez povinnej karantény je možný (1) s negatívnym výsledkom testu alebo (2) s očkovacím certifikátom alebo (3) s potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19. Registrácia je od 10. júna 2021 potrebná len v prípade, ak nemáte pri vstupe žiadne z týchto potvrdení. Pri návrate na Slovensko treba dodržiavať slovenské pravidlá.

(1) Vstup s testom: Pri vstupe do Rakúska sa treba preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom COVID-19 teste (antigénový alebo PCR-test). Údaj o hodine odberu nesmie byť starší ako 48 hodín (antigénový test), resp. 72 hodín (PCR test) resp. 24 hodín (samotest, ak je zaznamenaný v oficiálnom systéme spracovania údajov). Toto potvrdenie treba predložiť v nemeckom alebo anglickom jazyku podľa nasledovných predlôh: Príloha A – Ärztliches Zeugnis (potvrdenie v nemčine) alebo Príloha B – Medical Certificate (potvrdenie v angličtine). Alternatívne možno aj predložiť doklad o negatívnom teste v nemeckom alebo anglickom jazyku, v ktorom sú uvedené minimálne tieto údaje: 1. Meno a priezvisko testovanej osoby, 2. Dátum narodenia testovanej osoby, 3. Dátum a hodina odberu, 4. Výsledok testu (pozitívny alebo negatívny), 5. Podpis testujúcej osoby a pečiatka testujúcej inštitúcie alebo čiarový kód, príp. QR kód. Výsledok testu vo forme SMS nemožno použiť ako potvrdenie o testovaní!

(2) Vstup po očkovaní: Vyžaduje sa lekárske potvrdenie o očkovaní alebo certifikát o očkovaní jednou z očkovacích látok, uvedených v Prílohe C, vystavené v nemeckom alebo anglickom jazyku. Vstup do Rakúska po očkovaní je možný za nasledovných podmienok:

  1. odo dňa 2. očkovania, pričom odo dňa 1. očkovania nesmie uplynúť viac 360 dní, alebo
  2. od 22. dňa po očkovaní očkovacou látkou, u ktorej sa predpokladá len jedna dávka, pričom toto zaočkovanie nesmie byť staršieho dátumu ako 270 dní, alebo
  3. po očkovaní, ak ste boli najmenej 21 dní predtým pozitívne testovaný na SARS-CoV-2, príp. máte test na neutralizačné protilátky, pričom dátum zaočkovania nesmie byť starší ako 360 dní.
  4. Vstup je možný aj odo dňa ďalšieho očkovania, ktoré nesmie byť staršieho dátumu ako 360 dní a ktoré sa uskutočnilo najmenej 120 dní po očkovaní podľa bodov 1 až 3.

(3) Vstup po prekonaní ochorenia na COVID-19: Vyžaduje sa úradné alebo lekárske potvrdenie v nemeckom alebo anglickom jazyku o prekonaní ochorenia počas uplynulých 180 dní. Rovnako ako toto potvrdenie je platný aj test na neutralizačné protilátky, ktorý nesmie byť starší ako 90 dní.

Kto nespĺňa horeuvedené podmienky vstupu, je povinný sa pred vstupom zaregistrovať a do 24 hodín po vstupe do Rakúska otestovať (PCR alebo antigén). Prípadné náklady na takýto test si musí uhradiť každý sám. Zoznam možností bezplatného otestovania tu. Okrem toho ponúkajú vybrané lekárne bezplatné antigénové rýchlotesty na COVID-19. Elektronický registračný formulár si možno priamo otvoriť TU v nemčine alebo v angličtine. Potvrdenie o zaslaní elektronickej registrácie, ktoré následne dostanete na e-mail, treba mať so sebou pri vstupe do Rakúska v elektronickej alebo tlačenej podobe a pri kontrole sa ním na požiadanie preukázať. Odporúčame zobrať si so sebou viac výtlačkov tohto potvrdenia. Ak nie je možná registrácia prostredníctvom elektronického formulára, možno vo výnimočnom prípade vyplniť a vytlačiť Príloha D (DE) príp. v angličtine Príloha E (EN) a týmto vytlačeným a vypísaným formulárom sa pri následnej kontrole preukázať. Zaregistrovať sa prostredníctvom PTC-registračného formulára možno elektronicky najskôr 72 hodín pred samotnou cestou.

Deti v sprievode dospelej osoby: Deti do 12 rokov môžu vycestovať do Rakúska bez testu. Maloleté osoby vo veku od 12 do 18 rokov potrebujú negatívny výsledok testu, príp. potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní infekcie COVID-19.

Horeuvedené pravidlá platia len pre osoby, ktoré sa počas posledných 10 dní zdržovali výlučne na území Rakúska, Slovenska alebo v jednej z krajín, uvedených v Prílohe 1Túto skutočnosť treba vhodným spôsobom preukázať.

Špeciálne ustanovenia

Pendleri: Ak cestujete zo Slovenska do Rakúska resp. z Rakúska na Slovensko pravidelne v rámci práce (toto platí aj pre opatrovateľky/opatrovateľov), v rámci výučby, štúdia, z rodinných dôvodov alebo ak pravidelne navštevujete svojho životného partnera, platia horeuvedené pravidlá; postačuje však negatívny test (antigénový alebo PCR-test), nie starší ako 7 dní. Žiaci, ktorí pravidelne prekračujú hranicu, lebo navštevujú školu v Rakúsku, majú preukázať test pomocou vlastného formulára (nemčina / angličtina).

Tranzit: Na prejazd Rakúskom bez zastavenia nie je potrebná ani registrácia ani negatívny test na koronavírus / ani očkovací certifikát / ani potvrdenie o prekonaní infekcie COVID-19. Pri vstupe do Rakúska však treba mať zabezpečený aj výstup z nej a následný vstup do cieľovej krajiny.

Zdroj:https://www.bmeia.gv.at/

1 komentár

  1. Dobrú deň prajem,ako sa mám opäť zaregistrovať po 28 dňoch ak stále pracujem v Rakúsku a nebola som na Slovensku. Ďakujem za odpoveď s pozdravom Iveta Jakubcova.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu