Diaľničná známka Rakúsko 2024 – tipy ako sa vyhnúť preplatku pri kúpe

136

Všetky vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3,5 tony jazdiacie po diaľnici alebo po spoplatnenej rýchlostnej ceste potrbujú v Rakúsku platnú diaľničnú známku. Táto známka musí byť správne nalepená na určenom mieste (samolepiaca známka) alebo musí byť včas zakúpená platná (digitálna známka).

Ceny 2024

Typ Jednodňová 10-dňová 2 mesačná Ročná
Osobný automobil do 3,5 t 8,60 EUR 11,50 EUR 28,90 EUR 96,40 EUR
Motocykel 3,40 EUR 4,60 EUR 11,50 EUR 38,50 EUR

Môžete si zvoliť medzi dvoma možnosťami – samolepkou alebo elektronickou známkou okrem jednodennej známky pre motocykle. Tú je možné zakúpiť len v elektronickej verzii. Ceny sú pri oboch variantoch rovnaké.

Ako predísť zbytočným výdavkom pri kúpe?

Digitálna diaľničná známka zakúpená online je platná až 18. deň po online nákupe.Táto skúšobná doba vychádza z práva na odstúpenie od zmluvy pri nákupe tovaru cez internet, ktoré oprávňuje spotrebiteľa odstúpiť od nákupu výrobku alebo služby cez internet do 14 dní. Keďže odstúpenie od zmluvy možno uskutočniť aj poštou, k týmto 14 dňom sa pripočítajú tri dni na prípadnú poštovú cestu. Ak však pri objednávke uvediete, že známku kupujete ako živnostník či firma, vzdávate sa tým ochranného spotrebiteľského obdobia a známka platí okamžite. Digitálnu diaľničnú známku pre Rakúsko je možné zakúpiť aj „offline“ na rôznych predajných miestach a automatoch s okamžitou platnosťou.

Niektorí podnikavci využívajú nevedomosť ľudí o týchto pravidlách pre predaj rakúskych  elektronických známok. Ponúkajú predaj známok bez ochrannej lehoty súkromným osobám za vyššiu cenu ako na oficiálnych stránkach. Keď si známku u nich kúpite, zakúpia ju pod vašim menom na oficiálnych stránkach za nižšiu cenu a potom vám je prepošlú. Uvádzajú v podmienkach, že pri nákupe u nich sa vzdávate práva na vrátenie peňazí. Ak teda chcete mať okamžite platnú elektronickú známku a nevadí vám, že ju nemôžete vrátiť, kúpte si ju priamo na oficiálnych stránkach sami za pôvodnú cenu a pri objednávke vyberte možnosť „Som podnikateľ“.

Samolepiaca diaľničná známka

Rakúska diaľničná známka 2024

Rakúska diaľničná známka 2024

Farba známky sa pre lepšiu vizuálnu kontrolu mení  každý rok. Od 22. novembra 2024 je samolepka 2024 v žltej farbe k dispozícii na viac ako 6 000 predajných miestach v Rakúsku a v zahraničí. Pôvodná ročná diaľničná známka vo fiaqlovej farbe platí do 31. januára 2024.

Pri fyzických nálepkách sa horný diel sa nalepí na predné sklo vozidla. Spodný diel je vodič povinný uchovať pre prípadnú kontrolu. Známka sa lepí na čelné sklo pod spätné zrkadlo alebo do ľavého horného rohu (nad vodiča) a nesmie byť nalepená na tónovanej časti okna. Môžete si kúpiť známku 10-dňovú (označená ako T), dvojmesačnú (označená ako M), alebo ročnú (označená ako J).  A samozrejme, nenalepená známka je neplatná.

Elektronická diaľničná známka

Digitálna diaľničná známka je praktickou alternatívou ku klasickej samolepiacej verzii. Ponúka niekoľko výhod, napríklad to, že sa nemusí pripevňovať a znova odstraňovať alebo že majitelia vymeniteľných tabuliek s evidenčným číslom si musia kúpiť len jednu diaľničnú známku pre svoje vozidlo. Digitálna diaľničná nálepka je k dispozícii napríklad v internetovom obchode ASFINAG, u ÖAMTC, ARBÖ a ADAC, ako aj na vybraných čerpacích staniciach a trafikách. Pri nákupe cez internet je však dôležité si uvedomiť, že diaľničná známka je platná až 18. deň po jej vydaní. Viac nižšie v sekcii “Platnosť”

Kde a ako kúpiť diaľničnú známku

V Rakúsku daľničnú známku (Autobahnvignette) kúpite bežne na čerpacích staniciach. Zoznam nájdete na stránkach Asfinag.at

Na Slovensku kúpite rakúsku diaľničnú známku na slovenských čerpacích staniciach v blízkosti hraníc, rakúske známky v Bratislave bežne predáva aj sieť čerpacích staníc Slovnaft.

Elektronickú diaľničnú známku si môžete zakúpiť online v slovenskej verzii webu oficiálneho rakúskeho predajcu shop.asfinag.at Pri kúpe zadávate evidenčné číslo vozidla a e-mail, kam vám príde potvrdenie. Zaplatiť môžete platobnou kartou alebo pomocou služby PayPal.

10-dňová diaľničná známka

Motorové vozidlo s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane je oprávnené používať cesty počas desiatich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Za prvý deň sa považuje deň, keď sa nálepka označí u predajcu.

Príklad: Deň, kedy je nálepka vyrazená, je 10. január 2023 – to znamená, že obdobie platnosti trvá do 19. januára 2023 vrátane, 24:00 hod.

Dvojmesačná diaľničná známka

Ak je motorové vozidlo s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane  vybavené dvojmesačnou diaľničnou známkou, platnosť sa začína dňom razenia a končí o dva mesiace neskôr uplynutím dňa, ktorý svojím číslom zodpovedá dňu razenia.

Príklad: Deň prerazenia: 10. január 2023 zodpovedá platnosti od 10. januára 2023 do 10. marca 2023 vrátane, 24:00 hod.

Ročná diaľničná známka

Platí 14 mesiacov, a to od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka. POZOR: Nenalepená diaľničná známka je neplatná!

Príklad: Ročná diaľničná známka 2024 platí od 1. decembra 2023 do 31. januára 2025, 24:00 hod.

Ako správne nalepiť a odstrániť diaľničnú známku

Nalepte diaľničnú nálepku na vnútornú stranu čelného skla tak, aby bola dobre viditeľná –  vľavo hore alebo v oblasti spätného zrkadla

Upozornenie: Nálepku nalepte mimo tónovacieho pásu!

Diaľničná známka na motorke

Diaľničnú známku nalepte na čistú a predovšetkým nevymeniteľnú časť motocykla (napr. nohu vidlice alebo nádrž).

Pozor: Diaľničná známka nalepená na puzdre alebo bočnom vrecku je neplatná!

Diaľničná známka pre rok 2023 (foto:asfinag)
Diaľničná známka pre rok 2023 (foto:asfinag)
 • Najlepší spôsob, ako odstrániť staré vinety, ktoré už nie sú platné, je použiť škrabku na sklo. Táto praktická pomôcka je k dispozícii napríklad na čerpacích staniciach, v autokluboch, autoservisoch alebo v rôznych internetových obchodoch.
 • Najlepší spôsob, ako odstrániť vinetáciu, je vopred zahriať čelné sklo – pomocou ohrievača auta alebo dokonca fénu.
 • Zvyšky lepidla možno navlhčiť teplou vodou a zotrieť mäkkou handričkou, pretože lepidlo je rozpustné vo vode. Existujú však aj špeciálne odstraňovače vinetácií alebo lepidiel, ktoré možno použiť na odstránenie aj odolných zvyškov.
 • Pred nalepením novej diaľničnej nálepky by ste mali čelné sklo vyčistiť a dôkladne vysušiť. Takto si môžete byť istí, že nová nálepka zostane nalepená celý rok.
 • Okrem toho by čelné sklo nemalo byť v čase nalepenia nálepky príliš studené. Pri teplotách nižších ako 5 stupňov Celzia sa môže stať, že nálepka nebude dobre držať, upozorňuje ÖAMTC – preto by ste mali nálepku nalepiť len vtedy, ak je vozidlo zaparkované v garáži, ak sú vonkajšie teploty správne alebo ak sa čelné sklo po dlhej jazde zahreje.
 • Dôležité: Diaľničná známka musí byť viditeľne pripevnená na čelnom skle (napr. za spätným zrkadlom alebo na ľavom okraji čelného skla). Nemali by ste ho preto nalepovať v oblasti tónovacieho pásu. Nalepenie na bočné okná alebo na akúkoľvek inú časť vozidla tiež znamená, že diaľničná známka nie je platná.
 • Po nalepení diaľničnej známky ju nie je možné odstrániť.
 • Spodná časť diaľničnej známky by sa mala uchovávať spolu s faktúrou – len tak máte šancu získať náhradnú diaľničnú známku napríklad v prípade rozbitého čelného skla.

Bezpečnostné prvky a kontrola pravosti známky

Originálnu diaľničnú známku od falzifikátu možno rozlíšiť podľa nasledujúcich identifikačných znakov:

 • Všetky diaľničné známky vyrába spoločnosť, ktorá sa špecializuje na túto oblasť. Podobne ako bankovky majú ochranný hologram ako hlavnú ochranu proti ich falšovaniu: Ak vinetu nakloníte, uvidíte lesklý znak orola a symbol diaľnice.
 • Známka obsahuje aj hologram: Rok „napr. 24“ sa vzťahuje na obdobie platnosti diaľničnej známky od 1. decembra 2023 do 31. januára 2025.
 • Originálna vinetka nie je priesvitná ani pri silnom osvetlení. To platí aj pre nosnú fóliu: nápis na jednej strane nesmie presvitať na druhej strane.
 • Povrch vinety je vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý odráža svetlo. S baterkou je tento efekt ľahko viditeľný, aj keď je vinetácia nalepená.
 • V prázdnej oblasti podkladovej fólie – v mieste, kde bola nalepená vinetka pred jej odstránením – by nemali zostať zvyšky lepidla.

Overenie pravosti diaľničnej známky online

Okrem toho môžete vykonať aj online kontrolu. Zadaním čísla diaľničnej známky vrátane kontrolnej číslice systém rozpozná, či ide o správne vytlačenú diaľničnú známku. Číslo diaľničnej známky nájdete pod vytlačeným čiarovým kódom.

Na tejto stránke si môžete overiť platnosť známky pomocou kontrolného kódu uvedeného na známke: https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/klebevignette/

Pokuty

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony jazdiace po rakúskej diaľnici musia byť označené diaľničnou známkou. Ak jazdíte bez platnej známky, bude vám pri kontrole účtované náhradné mýto vo výške 120 EUR.Diaľničnú známku potrebujete aj vtedy, ak jazdíte len veľmi krátku vzdialenosť po diaľnici.  V určitých prípadoch vám však môže byť uložená pokuta až do výšky 3 000 EUR. Vyššie pokuty ako náhradné mýto vo výške 120 EUR je stanovené v prípade, ak neuhradíte náhradné mýto okamžite. V správnom konaní je pokuta od  300 EUR, v prípade pokusu o manipuláciu ss diaľničnou známkou sa môže vyšplhať až na 3000 EUR. Diaľničná známka, ktorú máte v aute, ale nie je viditeľne nalepená na čelnom skle, vás pred pokutou neochráni. Aj v tomto prípade pri kontrole zaplatíte pokutu.

Mýto

Okrem diaľničnej známky môžu byť niektoré úseky ciest spoplatnené zvlášť, sú to najmä horské cesty, tunely či mosty. Tieto úseky si môžete pozrieť na tomto odkaze. Ak cestujete do Viedne, možno sa vám zíde aj táto mapa s aktuálnou hustotou premávky v reálnom čase. Žltou farbou sú na nej vyznačené cesty s miernym zdržaním a červenou miesta kde sa práve tvoria zápchy. A nezabudnite na nariadenie platné od 1. januára 2012 – v prípade zápchy na diaľniciach a rýchlostných cestách je potrebné vytvoriť núdzový jazdný pruh pre prejazd vozidiel s právom prednostej jazdy. Automobily nad 3,5 tony platia mýto vždy a na platenie mýtneho poplatku používajú

Často kladené otázky

Potrebujem diaľničnú známku aj na prívesný vozík?

Nie, na prívesný vozík sa známka nevyžaduje.

Po krátkej jazde na diaľnici bola následne zakúpená diaľničná známka. Vyhnem sa tým pokute?

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Známka kúpená spätne je pre túto jazdu neplatná. Toto platí aj keď jazda a kúpa známky boli vykonané v rámci toho istého dńa.

Ako zistím, či mám platnú diaľničnú známku?

Platnosť známky si môžete overiť podľa ŠPZ na adrese: https://evidenz.asfinag.at/

Po výmene čelného skla na vozidle som prišiel aj o diaľničnú známku. Môžem dostať kópiu?

Máte nárok na vystavenie novej známky. Bude však potrebné pripraviť si tieto doklady:

 • Kópia faktúry zo servisu, kde Vám okno menili (vystavená na majiteľa registrácie s uvedením typu vozidla, ŠPZ vozidla alebo VIN). Akceptované sú aj faktúry vystavené na Slovensku
 • Oddelená pôvodná diaľničná známka z rozbitého čelného skla, ako aj spodná časť potvrdenia
 • Osvedčenie o evidencii (originál alebo kópia) vozidla, ktorého sa rozbité čelné sklo týka.
 • Nečlenovia rakúskeho automotoklubu ÖAMTC musia zaplatiť manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR (pre členov je výmena zadarmo)

Náhradnú známku Vám vystavia najbližšie na hraničnom prechode Jarovce-Kittsee v pobočke ÖAMTC v časoch

Po-Pia 06:00 – 19:00, So 07:00 – 12:00, Nedeľa a sviatky zatvorené.

Akú diaľničnú známku kúpiť pre karavan či minibus s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony?

V tomto prípade postačuje známka pre osobný automobil.

Je možné preniesť diaľničnú známku zo starého auta na nové?

Prenos na nové vozidlo, teda výmena nalepovacej známky pri kúpe nového auta nie je možná. Možná je výmena digitálnej, ale iba v tom prípade, ak sa prenáša rovnaká ŠPZ na iné auto. Viac informácií na odkaze https://www.asfinag.at/en/toll/vignette/faq-vignette/

Ako môžem požiadať o náhradnú diaľničnú známku pri znehodnotení?

Nie je to úplne jednoduché: Musíte vyplniť formulár „Ersatzvignette – falsche Handhabung“ (k dispozícii  od spoločnosti  der ASFiNAG) vrátane popisu, ako sa diaľničná známka stala neplatnou, a zašlite ju spolu s kópiou osvedčenia o registrácii, už neplatnou ročnou diaľničnou známkou vrátane dolnej časti diaľničnej známky a faktúrou za diaľničnú známku na jeden z uvedených úradov. Je teda oveľa menej námahy venovať dostatok času správnemu nalepeniu diaľničnej známky.

Koľko diaľničných známok je povolených na čelnom skle?

V Rakúsku v podstate neexistuje žiadne obmedzenie počtu diaľničných známok, ktoré možno na čelné sklo pripevniť. Horná hranica však vyplýva z nariadenia, že voľný výhľad nesmie byť obmedzený. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby na čelnom skle boli nalepené najviac 2 diaľničné známky.

Kto je oprávnený kontrolovať a vyberať náhradné mýto? Aké sú sankcie?

Zamestnanci ASFiNAG sú zodpovední najmä za kontrolu povinnosti platiť diaľničnú známku.

Policajti a colníci sú však tiež oprávnení kontrolovať diaľničnú známku.

Je možná opakovaná pokuta v jeden deň?

Počas 2 po sebe nasledujúcich dní sa náhradné mýto vyberie len raz, aj keď vás jedna z monitorovacích kamier zachytila niekoľkokrát.

Je povolené nalepiť diaľničnú známku na iné vozidlo?

Prenos diaľničnej známky na iné vozidlo nie je povolený, je vydaná len pre dané vozidlo. Diaľničné známky sú tiež vyrobené tak, že sa pri odstraňovaní z čelného skla na viacerých miestach roztrhnú. Okrem toho vytlačené sériové číslo nezostáva na nálepke, ale na čelnom skle. To znamená, že pre každé vozidlo s vymeniteľnou tabuľkou s evidenčným číslom sa musí zakúpiť a nalepiť samostatná diaľničná známka.

Kam nalepíte diaľničnú známku pre vozidlá bez čelného skla?

V prípade vozidiel, ktoré sú vzhľadom na svoju konštrukciu vybavené bez čelného skla (a boli aj takto typovo schválené), stačí mať pri sebe diaľničnú známku spolu s typovým schválením potvrdzujúcim absenciu čelného skla.

Je možné s elektromobilom jazdiť po rakúskej diaľnici bez známky alebo so zľavou?

Žiaľ nie,  diaľničná známka je v rovnakej výške aj pre elekromobily s hmotnosťou do 3,5 tony. Pre elektrické nákladné vozidlá je však možná zľava z mýtneho poplatku.

Mám medzinárodný parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Na Slovensku môžem po schválení žiadosti na základe tohto preukazu a technického preukazu na osobný automobil, jazdiť na diaľnici bez povinnosti zaplatiť diaľničnú známku, teda zadarmo. Môžem si o takúto možnosť, jazdiť po diaľnici bez povinnosti platiť diaľničnú známku, požiadať aj v Rakúsku ?

Podľa § 13 ods. 2 spolkového zákona o cestnom mýte z roku 2002 (BStMG) „osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v Rakúsku a na ktoré bolo prihlásené aspoň jedno viacstopové motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ak sú držiteľmi preukazu zdravotne postihnutého podľa § 40 a nasl. spolkového zákona o zdravotne postihnutých, BGBl. č. 283/1990, v ktorom je zaznamenaná neprimeranosť používania verejnej dopravy alebo slepota“, majú nárok na bezplatnú diaľničnú známku.

Nárok na bezplatnú diaľničnú známku má preto len ten, kto vlastní rakúsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím s dodatočným zápisom uvedeným v BStMG. Žiadosť o vydanie takéhoto preukazu zdravotne postihnutej osoby sa musí predložiť príslušnému útvaru ministerstva sociálnych vecí. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Behindertenpass_und_Parkausweis/Behindertenpass/Behindertenpass.de.html

Podľa informácií, ktoré poskytla služba sociálneho ministerstva, môžu o rakúsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím požiadať aj osoby, ktoré nie sú rakúskymi občanmi, ale majú trvalý vzťah k Rakúsku.

Bezplatnú diaľničnú známku možno vydať len vtedy, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky oprávnenosti a ak boli preukázané alebo potvrdené ASFINAG.

Ak sa na vás vzťahujú vyššie uvedené požiadavky, pošlite nám kópiu platnej karty vydanej ministerstvom sociálnych vecí s príslušnými dodatočnými záznamami a príslušné potvrdenie o registrácii.

ASFINAG Maut Service GmbH
Alpenstraße 99, 5020 Salzburg, Österreich
[email protected] | asfinag.at
Tel.: 0800 400 12 400| FAX: +43 (0) 50108 12119

136 KOMENTÁRE

  • Dobrý deň, v Rakúsku používajú kamerový systém kontroly diaľničnej známky iba zriedkavo a na miestach, kde je hustá premávka a nie je možná kontrola hliadkou. Takže pravdepodobne nebudete mať problém.

 1. Dobrý deň. Keď si ju chcem zakúpiť dnes elektronicky a na druhy deň ísť, tak mi nebude ešte platiť? Je to povinnosť 18 dní dopredu?

  • Dobrý deň, ak známku kupujete ako súkromná osoba tak lehota platí. Ak ju kupujete ako firma, známka platí hneď.

 2. dobrý deň,

  Pri výpočte trasy do Salzburgu mi v google maps vyhodial hláška, že trasa je spoplatnená dialnicami čomu samozrejme chápem ale aj : táto trasa obsahuje cesty s obmedzeným použitím alebo súkromné cesty. Viete mi vysvetliť túto časť trasy ? alebo sú tam ešte iné poplatky o ktorých by som mal vedieť.

  • Dobrý deň,
   píše sa o tom v poslednej časti „Mýto“:
   Okrem diaľničnej známky môžu byť niektoré úseky ciest spoplatnené zvlášť, sú to najmä horské cesty, tunely či mosty. Tieto úseky si môžete pozrieť na tomto odkaze. (je tam link).

 3. Dobrý deň

  zradila ma google navigácia a vyšiel som kvôli nej na rýchlostnú cestu S10, ktorú som nakoniec prešiel celú. Ale ako inak, bez známky. Vybral som si iba možnosť, že bez mýta v navigácii a hodilo ma to práve tam. No čo už stalo sa. Myslíte, že mi niečo príde?

  • Dobrý deň,
   v Rakúsku je poväčšine systém náhodných kontrol diaľničných známok a nie kamerový systém ako na Slovensku. Výnimku tvorí okolie veľkých miest ale občas aj iné lokality. S najvyššou pravdepodobnosťou pokuta nepríde, ale s istotou sa to povedať nedá.

 4. Dobry den,mam zakupenu 2-mesacnu rakusku DZ.Kupena aj nalepena bola 30.6.2021 bude mi platit este aj 30.8.2021 (vratane)?
  Dakujem vopred za info.

 5. Dobrý deň, ak mám 2 mesačnú diaľničnú od 02/07/2021…dokedy mi platí známka? do 01/09/2021 do polnoci alebo do 02/09/21 do polnoci? Ďakujem

 6. Dobrý večer,

  práve dnes sme prileteli do Swechatu z dovolenky. Auto sme mali zatiaľ zaparkovane a pri tom zhone večernom sme zabudli nalepiť diaľničnú známku platnú od dnes (kúpenú na začiatku dovolenky 6.8.2021). Zistili sme to až doma. Mame ju teda doma, aj blok z pumpy u nás v meste, kde sme ju kupovali. Na tejto trase z letiska do Jaroviec je kamerový systém prosím? Ak by prišla pokuta, dalo by sa to dat vyriešiť, ak spravíme fotku známky aj bloku? Dosť nás to štve, ze známku sme mali, ale kvôli iným okolnostiam sme ju len zabudli nalepiť (nalepena bola len ta prvá, plátna do 15.8,preto sme museli kupovať dve známky). Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň,
   kamerový systém vo všeobecnosti zaznamenáva iba ŠPZ a nie známku na okne. Ak ste si teda kúpili známku nalepovaciu (nie elektronickú) a zabudli nalepiť, žiadnu pokutu už očakávať nemusíte. Rovako v Rakúsku sa známky na tomto úseku kontrolujú ešte „po starom“, pomocou hliadok.

 7. Dobrý deň,

  Mám trochu chaos vedeli by ste mi poradiť ? 25 augusta potrebujem cestovať do Rakúska a mám 2 mesačnú známku zakúpenú 26.6. Bude táto známka ešte platná alebo sa tam vstahuje nejaká 60 dňová lehota ? Ďakujem za odpoveď.

 8. dobry den planukem vziat kamosku 1.9 2021
  z letiska na Swechate do Nitry. Ako mam kupit znamku nalepovaciu alebo elektronickú? chcem ju kupit 31.8 2021.Potrebujem aby bola platna ihned nakolko sa chcem vyhnut platenia pokuty.Dakujem.

  • Dobrý deň, v tom prípade je vhodná kúpa fyzickej známky. Dá sa kúpiť aj na čerpacích staniciach v Bratislave (napr. Slovnaft, ÖMV). V prípade elektronickej známky ju môžete kúpiť ako „firma“, vtedy známka platí ihneď.

  • Nabudúce je ešte jedna možnosť ísť starou cestou B9 cez obce. Čiže ísť cez HR priechod Berg – Hainburgu an der Donau, poklacovat ďalej aj do mestečka Fischamed. Pred ním sú dva kruhace ale stále ísť po B9. Prejdete týmto mestečkom. A pohodlne prídete na letisko. Je to síce časovo trocha dlhšie ale km kratšie.. A máte výhodu že sa nemusíte báť ohľadne DZ v Rakúsku.

 9. Dobrý deň dnes som kupoval dialničnu znamku v pristroji pred hranicami Rakuska , dalo mi potvrdenie bločik s qr kodom aj sumou . No v banke neeviduju tuto platbu . Viete mi prosím pomocť čo mam robiť . Ďakujem

 10. Dobrý deň, treba si kúpiť diaľničnú známku, keď chcem ísť iba z letiska vo Schwechate do centra Viedne, prípadne odbočiť doprava na Linz a Salzburg, a potom cestou zísť z diaľnice na Meidling?
  Ďakujem.

 11. Dobry den, podarilo sa mi vo Viedni dostať na diaľnicu bez diaľničnej známky. Bude z toho nejaký postih? Resp. Mam dokúpiť známku ešte do polnoci ako platí u nás? Dakujem

 12. Dobrý deň, bez diaľničnej známky som vbehla vo Viedni na diaľnicu ale snažila som sa hneď vyjsť. Bude z toho nejaký postih? Resp. Keď kúpim známku do polnoci ako u nás bude to v poriadku. Dakujem

 13. Dobrý deň,18.maja 2021 som nechtiac cestoval bez známky,došla mi pokuta 120€.zaplatil som ju do týždňa,ale teraz v septembri mi došla zase pokuta 300€ za ten istý priestupok,ako je to možné.co mám robiť? ďakujem

 14. Dobrý deň.
  Môžem sa spýtať, či obsahuje rakúska diaľničná známka rakúske VAT, tak ako v SK? Alebo nie, lebo z dokladu nie je zrejmé. Ďakujem.

 15. Dobry deň musel som vymeniť čelne sklo na ktorom som mal nalepené ročnú známku. Čo potrebujem ďalej spraviť aby som naďalej mohol využívať diaľnicu. Potvrdenie o zaplatený mám a aj spodnu časť.

  • Dobrý deň,

   máta nárok na vystavenie novej známky. Bude však potrebné pripraviť si tieto doklady:

   • Kópia faktúry zo servisu, kde Vám okno menili (vystavená na majiteľa registrácie s uvedením typu vozidla, ŠPZ vozidla alebo VIN). Akceptované sú aj faktúry vystavené na Slovensku
   • Oddelená pôvodná diaľničná známka z rozbitého čelného skla, ako aj spodná časť potvrdenia
   • Osvedčenie o evidencii (originál alebo kópia) vozidla, ktorého sa rozbité čelné sklo týka.
   • Nečlenovia rakúskeho automotoklubu ÖAMTC musia zaplatiť manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR, inak by bola výmena zadarmo

   Náhradnú známku Vám vystavia najbližšie na hraničnom prechote Jarovce-Kittsee v pobočke ÖAMTC v časoch
   Po-Pia 06:00 – 19:00, So 07:00 – 12:00, Ne a sviatky zatvorené.

 16. Dobrý deň, 22.09.2021 o 13.30 h som si kúpila v Rakúsku diaľničnú známku na 10 dní. Môžem ju ešte použiť 02.10.2021 ? Ďakujem

 17. Dobry den. Omylom som vosiel na dialnicny hranicny prechod BA Jarovce. Asi po 2 kolometroch som sa otocil a siel naspat do dialnici do Bratislavy. Je tento usek dialnixe spoplatneny? Peide mi pokuta? Dakujem za odpoved.

 18. Dobry den,
  Idem do Rakuska ,do Saluburgu, chcem sa spítať aku dialničnu známku mám kupiť na minibus 15miestný celková váha do 3500kg? V Salzburgu nie su iné poplatky?

  Dakujem,s pozdravom Juraj

 19. Dobrý deň „MojeRakusko.sk“

  prosím už som žiadala informáciu ohľadne rakúskeho VAT na diaľničnej známke. Môžete sa prosím vyjadriť? Ďakujem.

 20. Dobrý deň,
  keď ideme do Rakúska cez diaľničný priechod Jarovce Kittsee a v Rakúsku hneď ideme dole z diaľnice, máme kúpiť rakúsku známku?

  • Dobrý deň,

   ak chcete prechádzať cez diaľničný prechod, známku potrebujete (da sa zakúpiť priamo na hraničnom prechode). Máte však možnosť pred diaľničným prechodom zísť do obce Jarovce a na konci obce využiť bežný hraničný prechod priamo do obce Kittsee. Známku potom nepotrebujete lebo sa vyhnete rakúskym diaľniciam.

  • Dobrý deň,

   môžete si zvoliť, či diaľnice v Rakúsku budete využívať. V tom prípade budete potrebovať diaľničnú známku. Cesta Bratislava – Tainach s využitím diaľnic trvá autom približne 3h 45min (370km), bez využitia diaľnic 5h 53min (383km).

 21. Dobry den, kupila som znamku cez mautpilot.sk. Chcem zrusit objednavku, este v den kupy, je to mozne? Predajca mi to nechce umoznit. Ako mam postupovat? Vdaka

  • Dobrý deň, ako sa píše vo všeobecných podmienkach predajcu, predáva diaľničné známky cudzincom mimo Rakúska za vlastných pomienok. Rovnako neponúka na rozdiel od oficiálneho predajcu ASFINAG ochrannú lehotu. Je preto na dohode s predajcom, či Vám známku vezme späť.

 22. Dobrý deň, mám otázku budem cestovať autom do At , keď si kúpim diaľničnú známku ako fyzická osoba priamo na predajnom mieste pred hranicami, platnosť tej známky je hneď ,alebo platná až po 18 dňoch ako pri digitálnej diaľničnej známke?! ďakujem za odpoveď..

  • Dobrý deň, keď si kúpite fyzickú známku tak štandardne platí okamžite po kúpe (ak si ju necháte kato vyznačiť od predajcu). Môžete ju kúpiť aj v Bratislave a v okolí hraníc na slovenských čerpacích staniciach (napr. Slovnaft ju predáva). Dokonca ju môžete kúpiť aj online – ak uvediete, že ju kupujete napr. ako živnostník /firma, čím sa vzdávate ochranného spotrebiteľského obdobia a známka platí okamžite.

 23. Ako je to s diaľničnou známkou ak má osoba preukaz ZTP/S vydaný na Slovensku . Akceptuju ho resp je vozidlo oslobodené od platenia ?

 24. Dobrí deň chcem sa opýtať ak celková jazdná súprava presahuje cez 3500kg auto 3000kg a karavan 1250kg teda celková váha 4250kg treba mi na karavan dokúpiť diaľničnú známku ako na Slovensku? Ďakujem za odpoveď

 25. Dobry den,

  Kupili sme si 2-mesacnu dialnicnu znamku do Rakuska, akurat sa nam podarilo stratit spodny diel. V pripade kontroly sa bez spodneho dielu dialnicna znamka povazuje za neplatnu ?

  Dakujem

 26. dobry den, prosim ked si kupim rocnu digitalnu dialnicnu znamku 2022 v automate na hraniciach taktiez bude platit po 18 dnoch alebo hned? sukromna osoba nie firma

  • Dobrý deň,
   konkrétny automat neviem, ale zo zákona platí, že obranná lehota musí byť pri predaji súktomným osobám dodržaná. Existujú však spoločnosti, ktoré si najprv vypýtajú platbu za známku + svoju províziu, kúpia známku akože na firmu ale uvedú zázazníkovu ŠPZ a potom ju bez ochrannej lehoty posunú zákazníkovi. Neviem či je to aj tento prípad…

 27. Dobry vecer,

  co sa stane ak si kupim dialnicnu nalepku ako podnikatel, aj ked nim niesom. To len z dovodu tych 18 dni ktore by mi komplikovali zivot.

  • Dobrý deň,
   bežne sa to využíva na obídenie ochrannej lehoty, ktorá musí byť pri predaji súkromnej osobe dodržaná.

 28. Dobrý deň,2.1.2022 som si kúpil v Kitsee v automate 10 dňovú digitálnu diaľničnú známku-tranzit do Nemecka ,v zhone -veľa ľudí pred nami ,za nami,1 automat, …tak som nenaťukal posledné 2 písmenka ŠPZ,zistil som to až po týždni keď som sa vrátil domov- na pokladničnom doklade a v Telefone asi 50 správ CB ,takeho typu :510302866S1,510301063 S2…../neviem čo to je CB/Bude Problém??Pokladničný doklad o zaplatení mám síce neuplnej ŠPZ,aj výpis z banky po platbe kartou,čo teraz???čakať nejaký pozdrav z Rakúska?ďakujem za každú radu.

 29. Dobrý deň,chystám sa do Nemecka kde pracujem a chcel by som ísť na motorke.Samozrejme budem ísť cez Rakúsko.Otázka moja znie akú potrebujem diaľničnú známku či lepiacu alebo elektronickú?Samozrejme by som aj chcel vedieť kde ju potrebujem umiestniť na motorke.ďakujem

 30. Dobry den,
  dostal som dnes pokutu za nezaplatenia myta. 06.1.2022 som zaplatil/nalepil dialnicnu ne hned ale niakich 150km od hranice(bol to ten isty den 06.1.2022).
  Preco vlastne som dostal tu pokutu?

  Dakujem
  Sandor

 31. Dobry den. Idem kupit rocnu dialnicnu znamku ,10dnova ci 2mesacna sa mi neoplati kedze jezdim do Rakuska casto a cakam na nove vozidlo budem /menit auto ale neviem este kedy ako to vyriesim z dislnicnou znamkou na aute ktore predam aby mi platila na novom aute? Idem kupit nalepovaciu kedze ju zajtra uz potrebujem.

 32. Platnosť elektronickej diaľničnej známky v rakúsku : je platná len v príslušnom kalendárnom roku alebo má rok platnosti od dátumu kúpy ?

  • Dobrý deň, iba ak si ju zakúpite „ako firma“, čím sa vzdávate ochrannej lehoty a známa platí okamžite. Iná možnosť je kúpiť si fyzickú diaľničnú známku na hranici, alebo na čerpacích staniciach v Bratislave (napr. Slovnaft) s nechať si vyznačiť dátum platnosti.

 33. Dobrý den, vcera som sla po starej ceste B9 z BA do Schwechatu na letisko. Omylom som odbocila do lava skor, na DIALNICU, mala som ist este kusok dalej a tam odbocit do lava na letisko. Lenze cesta spat uz nebola. Na stastie pri prvom moznom vyjazde na Fischamend som opustila dialnicu BEZ Dialnicnej znamky. Je to cca 9 km. Prosíííím, mam očakavat pokutu? Dalo by sa to nejak vysvetlit ze to bol omyl… Len verit, ze tam nebola kamera 🙁 Dakujem za info

  • Dobrý deň,
   je pomerne veľká šanca, že pokutu platiť nebudete, na uvedenom úseku nebývajú kamery a hliadka Vás nezastavila. Vylúčiť sa to ale nedá. S vysvetlením, že to bol omyl žiaľ nepochodíte…

 34. Dobry den, vo februari 2022 sme prechadzali do CR cez rakusku dialnicu. Mali sme kupenu 10 dnovu AT znamku, kupenu na Shell v BA a nalepenu na celnom skle v strede pri spatnom zrkadle. Pri prechode cez hranice nam kontrolovali Greenpasy a opticky aj znamku. Dva tyzdne po nsvrate na SVK nam mo

 35. Dobry den, vo februari 2022 sme prechadzali do CR cez rakusku dialnicu. Mali sme kupenu 10 dnovu AT znamku, kupenu na Shell v BA a nalepenu na celnom skle v strede pri spatnom zrkadle. Pri prechode cez hranice nam kontrolovali Greenpasy a opticky aj znamku. Dva tyzdne po nsvrate na SVK nam prisla pokuta, ze sme nemali dialnicnu znamku. Vyzva na zaplatenie pokuty 120 eur je cely pisany v slovencine. Ako sa mozme proti tomu branit, ked je pokuta vyrubena neopravnene? Bohuzial znamku sme po skonceni platnosti vyhodili, mame uz len doklad z uctu o zaplateni na cerpacej stanici. Mame pravo pytat od adresata listu, tj ASFINAG, usvedcujucu fotografiu celneho skla nasho auta? Pretoze ak fotku maju, musia tam vidiet aj nasu dialnicnu znamku. Dakujem

  • Dobrý deň,

   na doklade, ktorý Vám bol vystavený má byť uvedená možnosť akou formou sa môžete odvolať.
   Ak potrebujete viac informácií, môžete kontaktovať rakúsku spoločnosť ASFINAG (má za úlohu okrem iného vydávanie diaľničných známok a správu mýta) na tel.č. +43 1 955 1266 prípadne e-mailom na [email protected].

 36. Dobry deň. Da sa kúpiť diaľničná známka elektronicky aj dodatocne( ako na Slovensku) , do 24 hodín potom ako som prešla krátky úsek diaľnice v rakusku?

  • Dobrý deň, podobne ako na Slovensku aj v Rakúsku platí, že „Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.“. Teda známka sa na minulé obdobie kúpiť nedá, ani v rámci 24 hodín.

 37. Dobrý deň,
  mám medzinárodný parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Na Slovensku môžem po schválení žiadosti na základe tohto preukazu a technnického preukazu na osobný automobil, jazdiť na diaľnici bez povinnosti zaplatiť dialničnú známku, t.j. zdarma.
  Môžem si o takúto možnosť, jazdiť po diaľnici bez povinnosti platiť dialničnú známku, požiadať aj v Rakúsku ?
  Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, preposielam odpoveď od prevádzkovateľa systému rakúskych diaľničných známok, ASFINAG Maut Service:

   Podľa § 13 ods. 2 spolkového zákona o cestnom mýte z roku 2002 (BStMG) „osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v Rakúsku a na ktoré bolo prihlásené aspoň jedno viacstopové motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ak sú držiteľmi preukazu zdravotne postihnutého podľa § 40 a nasl. spolkového zákona o zdravotne postihnutých, BGBl. č. 283/1990, v ktorom je zaznamenaná neprimeranosť používania verejnej dopravy alebo slepota“, majú nárok na bezplatnú diaľničnú známku.

   Nárok na bezplatnú diaľničnú známku má preto len ten, kto vlastní rakúsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím s dodatočným zápisom uvedeným v BStMG. Žiadosť o vydanie takéhoto preukazu zdravotne postihnutej osoby sa musí predložiť príslušnému útvaru ministerstva sociálnych vecí. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Behindertenpass_und_Parkausweis/Behindertenpass/Behindertenpass.de.html

   Podľa informácií, ktoré poskytla služba sociálneho ministerstva, môžu o rakúsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím požiadať aj osoby, ktoré nie sú rakúskymi občanmi, ale majú trvalý vzťah k Rakúsku.

   Bezplatnú diaľničnú známku možno vydať len vtedy, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky oprávnenosti a ak boli preukázané alebo potvrdené ASFINAG.

   Ak sa na vás vzťahujú vyššie uvedené požiadavky, pošlite nám kópiu platnej šekovej karty vydanej ministerstvom sociálnych vecí s príslušnými dodatočnými záznamami a príslušné potvrdenie o registrácii.

   ASFINAG Maut Service GmbH
   Alpenstraße 99, 5020 Salzburg, Österreich
   [email protected] | asfinag.at
   Tel.: 0800 400 12 400| FAX: +43 (0) 50108 12119

 38. Dobrý deň, o mesiac cestujeme do Ellmau a Google maps mi ukazujú, že určitú trasu pôjdem aj po nemeckej diaľnici. Prosím Vás, je pritom nutné si kúpiť aj nejakú krátkodobú nemeckú diaľničnú známku.
  Ďakujem

 39. Dobrý deň dnes som išiel na useku dialnice A4 z Friedrichshof-u do Designer Outlet Parndorf. cca 9km bez dialničnej omylom som odbočil neviete či tam je kamerová kontrola dialničnych známok ? Dakujem

 40. Dobry den, dcerka je ZTP. Ideme do Viedne, ako je to s dialnicnou? Na SK sme oslobodeni od platenia za dialnicnu znamku.

  Dakujem

  • Dobrý deň, preposielam odpoveď od prevádzkovateľa systému rakúskych diaľničných známok, ASFINAG Maut Service:

   Podľa § 13 ods. 2 spolkového zákona o cestnom mýte z roku 2002 (BStMG) „osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v Rakúsku a na ktoré bolo prihlásené aspoň jedno viacstopové motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ak sú držiteľmi preukazu zdravotne postihnutého podľa § 40 a nasl. spolkového zákona o zdravotne postihnutých, BGBl. č. 283/1990, v ktorom je zaznamenaná neprimeranosť používania verejnej dopravy alebo slepota“, majú nárok na bezplatnú diaľničnú známku.

   Nárok na bezplatnú diaľničnú známku má preto len ten, kto vlastní rakúsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím s dodatočným zápisom uvedeným v BStMG. Žiadosť o vydanie takéhoto preukazu zdravotne postihnutej osoby sa musí predložiť príslušnému útvaru ministerstva sociálnych vecí. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Behindertenpass_und_Parkausweis/Behindertenpass/Behindertenpass.de.html

   Podľa informácií, ktoré poskytla služba sociálneho ministerstva, môžu o rakúsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím požiadať aj osoby, ktoré nie sú rakúskymi občanmi, ale majú trvalý vzťah k Rakúsku.

   Bezplatnú diaľničnú známku možno vydať len vtedy, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky oprávnenosti a ak boli preukázané alebo potvrdené ASFINAG.

   Ak sa na vás vzťahujú vyššie uvedené požiadavky, pošlite nám kópiu platnej šekovej karty vydanej ministerstvom sociálnych vecí s príslušnými dodatočnými záznamami a príslušné potvrdenie o registrácii.

   ASFINAG Maut Service GmbH
   Alpenstraße 99, 5020 Salzburg, Österreich
   [email protected] | asfinag.at
   Tel.: 0800 400 12 400| FAX: +43 (0) 50108 12119

 41. Dobrý deň. 31.12 2021 som zakúpila na čerpacej stanici diaľničnú známku pre rok 2022, avšak som si nevšimla, že predavačka zadala moju ŠPZ ako na rakúske vozidlo. Jednu pokutu som zaplatila a teraz mi prišli ďalšie 2 po 120 eur a je dosť pravdepodobné, že prídu ďalšie. Neviem, či sa mi to oplatí riešiť, lebo z Asfinagu mi povedala, že som si to mala pri kúpe skontrolovať

 42. Dobrý deň. Plánujeme ísť rakúskou diaľnicou do SLO automobilom s prívesným vozíkom na transport motocykla. Celá súprava je do 3,5 t . Potrebujem uhradiť diaľničný poplatok za prívesný vozík ( s motocyklom na korbe)? Ďakujem.

 43. Dobrý deň, rada by som sa opýtala. išli sme trasu rakúskou dialnicou, trasa S6 (späť) a A2 (tam) (bratislava – benátky) Nevedeli sme však, že známka sa lepí do ľavého rohu, mali sme ju celý čas nalepenú bohužial v pravom hornom. Máme očakávať pokutu? Ak známku necháme nalepenú dá sa im potom dokázať, že je tam, bohužiaľ iba na zlej strane? alebo je to beznádejné?

  • Dobrý deň, vyzerá to tak, že podobný problém je potrebné riešiť pred jazdou po diaľnici s predajcom ASFINAG. Teoreticky Vám vie vydať rovnakú náhradnú známku, neviem však zistiť ako sa postupuje v tomto prípade. Zostáva len dúfať, že Vás automatická kontrola nesnímala. Ak by Vám aj prišla pokuta, býva tam 14 denná lehota počas ktorej sa môžete odvolať.

 44. Dobrý den prišiel mi papier že mám zaplatiť za nezaplatenie mýta v Rakúsku podľa § 20 ods .1 zákona o úhradách na spolkových pozemných komunikáciách 2002 BStMG 120€
  Cesta mýtny úsek S1 Laxenburger str.vorarlberg alle
  Zistenia porušenia formou AVK MAS 835

 45. Zdravím.
  Mne prišla obdobná zásielka le zistenia porušenia formou AVK OKS 277 . A pokutu vymerali podľa paragrafu 19 ods.1 a 4 BStMG 2002. Požiadal som Asfinag mailom o zaslanie usvedcujuceho foto alebo videá. Zatiaľ nemám žiadnu reakciu.

 46. Dobry vecer,
  mam rocnu Rakusku dialnicnu znamku,zmenil som trvaly pobyt a tym aj SPZ ako mam postupovat.
  prosim o odpoved,buduci pondelok idem do Rakuska
  Dakujem

 47. Dobrý deň,
  Omylom som zišiel na diaľnicu A4 z letiska Schwechat, ale po 5 km som sa napojil na nespoplanentu cestu A9 smer BA a čítam, že elektronické známka sa dá kúpiť len 18 dní v predstihu, takže neviem dokúpiť.
  Môžem čakať pokutu, je v mieste jazdu kamerová kontrola?
  Ďakujem
  Filip

 48. Dobrý deň,
  poprosím o pomoc ako je možné, že mi došla pokuta za diaľničnú rakúsku známku ak mám pritom ročnú? Dá sa odvolať ,alebo ako postupovať ?

  ďakujem za odpoveď

 49. Dobrý deň.
  Prosím Vás, idem autom do Rakúska ale ako všetci som si neskoro pozrela, že elektronicka diaľničná známka platí od 18 dňa. Prosím Vás, dá sa veriť stránke mautpilot.sk, že elektronická 10 dňová známka platí ihneď? Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   v Rakúsku platí zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je vyžadovaná táto ochranná lehota. Tá slúži na to, aby sa služba v danej lehote dala zrušiť. Ak sa však rozhodnete túto ochrannú lehotu oželieť, máte dve možnosti. Buď využijete služby tejto či podobných stránok, ktoré známky nakupujú ako „firma“ a Vaše vozidlo potom zaregistrujú ako firemné vozidlo a zvyšný obnos si nechajú. Alebo môžete podobne postupovať na vlastnú päsť – na oficiálnej stránke https://shop.asfinag.at/ si vyberiete „Som podnikateľ“, ako názov firmy zadáte Vaše meno a známka platí pokojne ešte v deň nákupu. 10-dňová Vás bude stáť 9,60 s DPH. Ušetríte peniaze a nemusíte sa obávať serióznosti sprostredkovateľa. Len si dajte pozor na vyplnenie správnej ŠPZ – známka sa po chybnom zadaní vrátiť nedá…

 50. Dobrý deň, bez diaľničnej známky som vbehla na diaľnicu ale snažila som sa hneď vyjsť. Bude z toho nejaký postih? Resp. Keď kúpim známku do polnoci ako u nás bude to v poriadku. Dakujem

  • Dobrý deň,
   postih nie je vylúčený, ale je skôr nepravdepodobný (záleží či v danej lokalite boli kontrolné kamery). Dodatočná kúpa známky (elektronicky či fyzicky) Vás však prípadnej sankcie nezbaví.

 51. Dobrý deň,
  bez diaľničnej známky som používal diaľnicu (nebolo to úmyselné), keby som kúpil ročnú známku pomohlo by to? Nenašiel som o poplatkoch a sankciách nič na ich stránke. Ďakujem.

  • Dobrý deň,
   v Rakúsku sú diaľničné známky povinné pre všetky motorové vozidlá do 3,5 tony na diaľniciach a niektorých rýchlostných cestách. Prívesy ťahané týmito vozidlami nepodliehajú mýtu.

 52. Dobrý deň, dnes mi prišla pokuta 120 eur za nezaplatenie mýta na úseku A2 Wolfsberg nord – Bad St. Leonhrad z 15.7.2022. Bolo to na ceste z Talianska a vo Wolfsbergu, kde sme sa boli najesť, sme zišli z A2 a následne sa vrátili naspäť a pokračovali smerom na Graz. Mal som nalepenú diaľničnú známku platnú od 12.7 na ľavej strane čelného skla. Aké mýto sa na uvedenom úseku ešte nachádza? Podľa mapy je najbližšie mýto tunel Gleinalm vzdialené 100 km. Je podľa Vás táto pokuta oprávnená? Ak nie ako sa brániť? Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň, ak pôjdete podiaľnici tak áno. Na hraničnom prechode je však oddelenie ASFINAG, kde si známku môžete zakúpiť. Na úseku za hraničným prechodom kamery nie sú, ale sú to časté kontroly policajnej hliadky. Ak však pôjdete priamo z obce Jarovce po rýchlostnej ceste, tak vojdete do Kittsee aj mimo diaľnice a teda známku nepotrebujete.

 53. Dobry den, mam asi problem ,neviem sa dopatrat odpovedi. dnes som siel z komarna do bratislavy, pri hranicnom prechode jarovce zrazu kukam a napisi na tabulach v nemcine. Vsimol som si to dakde okolo kitse. Zabehol som na pumpu a kupil aspon fyzicku znamku. Ale neviem ako dalej. Cakat na pokutu? A pride vlastme ked som od hranicneho prechodu zle odbocil? Neviem co spravit

 54. Dobrý deň,
  dnes sme zišli pri letisku Schwechat zo starej nespoplatnenej cesty kvôli autonehode (policajti uzatvorili celú cestu a naviedli nás na dialnicu odkiaľ sa už nedalo zísť). Zišli sme pri prvom zjazde (smer Viedeň). Príde nám pokuta? Nebol to náš omyl, ale policajti nás naviedli priamo na diaľnicu bez možnosti odbočenia.

  Ďakujem za odpoveď.

 55. Dobry den 15.9.2022 som v nočných hodinach isiel do schwechatu po starych cestach a uz ored letiskom mi gos povedala ze mam odbočiť do prava hrozne prsalo a o jednu odbočku som odbočil skor a dostal som sa na dialnicu nasledne slm zisiel hned ako sa dalo a prisiel som na letisko kde som vyzdvihol znamich a chcel som kupit známku pre istotu to sa nam podarilo pot az na benzinke na dialnici hned za schwechatom kde mi ale povedali ze tam uz urcite nejaka kamera bola a ked som nemal známku nalepenú je to problem da sa to nejako vykomunikovat? Nerad by som platil pokutu za zle odbočenie 🙈 známku uz viac nevyuzijem a ked som ju este kupil sj zbytocne tak ma porazi bojim sa hlavne any neprisli 2 pokuty ked to bolo kusok pred polnocou a nasledne pol hodinu po polnoci mate s tym niekto nejake skusenosti??? Dakujem

 56. Dobrý deň prišla mi pokuta za zle umiestnenú diaľničnú známku. V júli som prechádzala celé Rakúsko až do Talianska tam aj späť. Dialničnú známku som mala a po telefóne mi bolo povedané že bola zle umiestnená. Myslíte že sa dá s tým niečo urobiť?

 57. Dobrý deň prajem, pri ceste na letisko Swechat som pri obci Fischamend omylom odbočil z kruhového objazde a zišiel na diaľnicu. Z diaľnice som zišiel dole až pri letisku čo je cca 6km. Neviete či sa na danom úseku nachádzajú kamery a príde mi pokuta. Ďakujem vopred za odpoveď.

 58. Dobrý deň, včera sa mi stala rovnaká vec, prosím, viete, či sú na danom úseku kamery, prípadne prišla Vám pokuta? Ďakujem vopred

 59. Dobrý deň. Prosím vás ako je to s použitím 10-dňovej diaľničnej známky na prelome rokov. 29.12.2022 mi bola predaná a od toho dňa označená fialová známka na rok 2023. Bolo to tak v poriadku? Nemala mi byť predaná ešte oranžová známka roku 2022? Nebude takto označená známka platná až na konci roka 2023? ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, na desaťdňovej známke je vľavo dole medzi jednotkami miesto na vyznačenie decembra minulého roku. Pôvodná známka sa v ecebri už nepredáva a takto by ste to mali mať vyznačené.

 60. Dobry den,

  ak som spravne pochopil, tak ked som drzitelom ZTP preukazu vydanom na SVK, tak narok na bezplatnu dialnicnu znamku mam iba vtedy ak mam trvaly alebo prechodny pobit v Rakusku, inak nie. Teda pri prechode Rakuskom si musim riadne zakupit rakusku dialnicnu znamku? Dakujem vopred za vysvetlenie.

 61. Dobrý deň,je potrebné mať diaľničnú známku aj v rámci Viedne,alebo je to ako u nás,že v rámci mesta známku nepotrebujem?
  Ďakujem

 62. Dobrý deň. Omylom sme vyšli na ralusku diaľnicu bez diaľničnej známky. Asi po 45min, sme na miestnej pumpe kúpili 10 dňovú diaľničnú známku a šli po diaľnici. Moja otázka. Budem mať problém keď prvý krát sme šli po diaľnici bez diaľničnej ale potom sme ju kúpili ?

 63. Dobry den , chcem sa spyat , pri kupe dielnicnej znamky sme si nevsimli ze v rakuskom kiosku na kupu neslo pismeno Y a jazdili sme sme na takuto dialnicnu znamku. Ale prisla nam pokuta vraj sme nezaplatili aj ked zaplatene mame len na SPZ chyba Y. Ked dodam blocek o zaplatini je mozne pokutu 120 eur anulovat kedze som jasne chcel zaplatit?

 64. Dobrý den. Mám na vozidle celoročnu dialničnu známku. Menilo sa okno v aprili a teraz mi prislo so Salzburgu pokuta 120e. Známka je prelepena neroztrhnutá,ale bude na nej nejaký problém,potom som ešte išiel 3x okolo Wien,tak čakam že mi postupne pridu aj dalšie 3 pokuty. Poslal som im prefotený doklad s pumpy,kde som to kupoval na celý rok,aj s tým ich dokladom čo mi poslali s tým že to mám zaplaté. Ako dalej postupovat,alebo to riešiť na hraničnom prechode Jarovce Kittsee?

 65. Dobry den.Isiel som prvy raz cez Rakusko do chorvatska.Pointa je ze dialnicnu znamku som nalepil v pravo dolu na celne sklo z vnutra.Mozem ocakavat pokutu?Zato ze nebola prilepena nad spetnym zrkadlom alebo v rohu hore vodica?

 66. Dobry den. Omylom som dnes odbocil na dialnicu a nemal som znamku. Vratil som sa prvym vyjazdom asi po 5km. Vylozil som na letisku a rozhodol som sa na nu vratit a na prvej pumpe kupit znamku. Potom som ju nalepil a pokracoval v jazde po dialnici. Tak som na nu vosiel 2x bez znamky a presiel cca 15km kym som ju kupil a nalepil. Budem sankciovany? Dakujem za odpoved

 67. Prosim o informaciu, nedopatrenim som absolvovala kratku cast A4 Wien Simmering Haide- KN Schwechat bez dialnicnej znamky 22/02/24. Prisla mi pokuta 120€, ktoru som uhradila v zakonom stanovenej lehote. Neskor som si uvedomila ze z odstupom 10dni som rovnaku cestu absolvovla opat. Pride mi rovnaka pokuta este raz?
  Dakujem, za info. Barbora

  • Dobrý deň, ak ste už jednu pokutu za jazdu po rakúskej diaľnici bez diaľničnej známky uhradili a neskôr ste na tej istej úseku diaľnice znova prešli bez známky, stále existuje riziko, že dostanete ďalšiu pokutu za každý takýto prípad. Pokutovanie za jazdu bez diaľničnej známky je v Rakúsku automatické a založené na systéme detekcie vozidiel, ktoré nemajú platnú známku. Je dôležité vedieť, že každé porušenie si vyžaduje samostatnú pokutu. Ak ste po uhradení prvej pokuty znova prešli úsek bez známky, a bolo to zachytené, je možné, že obdržíte ďalšiu pokutu za toto porušenie.

 68. Prosím krátky úsek za hranicou Jarovce -Kittse kam som prišiel po Slovenskej hranici je problém? Je to skutočne len pár sto metrov a hneď na prvom výjazde odbočím mimo diaľnice.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu