Deti cestujú už len s vlastným pasom

0

Aktualizované: 22.apríla 2013

Od 26.6.2012 vstúpilo v platnosť nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy iba ako individuálne cestovné doklady. V praxi to znamená, že každý občan musí mať vlastný cestovný doklad a útvary Policajného zboru viac nebudú zapisovať deti mladšie ako päť rokov do cestovného dokladu rodiča.
Niektoré krajiny však zastávajú názor že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného do 25. júna 2012 bude môcť takéto dieťa cestovať aj bez vlastného cestovného dokladu. Medzi tieto krajiny patrí aj Slovensko a Rakúsko. Pasy pre deti majú slúžiť aj ako ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva rodič, prípadne zákonný zástupca – iná fyzická osoba než rodič ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Dieťa sa musí na oddelenie vydávania dokladov dostaviť s vami, aby mu mohli pracovníci urobiť fotografiu. Odtlačky prstov sa odoberajú až po dovŕšení 12 rokov. Podpis sa uvádza od veku, kedy je dieťa schopné sa podpísať – t. j. zhruba v čase začiatku školskej dochádzky. Pri podávaní žiadosti budete potrebovať aj rodný list dieťaťa.

Správne poplatky za vydanie cestovného pasu:

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do  30 dní 33 €,
 • do 10 pracovných dní 66 €,
 • do 2 pracovných dní 99 €.

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní  13 €,
 • do 10 pracovných dní 26 €,
 • do 2 pracovných dní 39 €.

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí:

Občan starší ako 16 rokov

 • do  30 dní 16,50 €,
 • do 10 pracovných dní 33 €,
 • do 2 pracovných dní 49,50 €.

Občan od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní  6,50 €,
 • do 10 pracovných dní 13 €,
 • do 2 pracovných dní 19,50 €.

Občan mladší ako 6 rokov

 • do 30 dní 4 €,
 • do 10 pracovných dní 8 €,
 • do 2 pracovných dní 12 €.

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

 • do  30 dní 30 €,
 • do 10 pracovných dní 60 €,
 • do 2 pracovných dní 90 €.

Občan mladší ako 16 rokov

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.

Oslobodenie od poplatku

 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

 

Cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

Ak je občan držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiada o vydanie druhého cestovného pasu, pričom bude následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča musí sa preukázať vlastným platným cestovným pasom a notársky overeným písomným povolením rodičov vyhotoveným v jazyku krajiny do ktorej cestuje. Rovnako ak cestuje dieťa staršie ako 15 rokov v sprievode inej osoby ako rodiča v rámci EÚ na občiansky preukaz musí mať k dispozícii notársky overené písomné povolenie rodičov.

Ďalšie informácie o cestovných pasoch alebo iných dokladoch nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR si môžete stiahnuť vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia, a to v slovenskom a anglickom jazyku.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu