Školské prázdniny Rakúsko 2019/2020

0

Prázdniny podľa spolkových krajín pre školský rok 2019/2020

Viedeň Dolné Rakúsko Burgenland
Jarné prázdniny 03.02. – 08.02. 03.02. – 09.02. 10.02. – 15.02.
Veľkonočné prázdniny 4.04. – 14.04. 4.04. – 14.04. 04.04. – 14.04.
Svätodušné prázdiny 30.05. – 02.06. 22.05. – 02.06. 22.05. – 30.06.
Letné prázdniny 4.07. – 06.09. 04.07. – 06.09. 04.07. – 06.09.
Jesenné prázdniny 27.10-31.10 27.10-31.10 27.10-31.10
Vianočné prázdniny 15.11. / 24.12. – 06.01. 15.11. / 24.12. – 06.01. 11.11. / 24.12. – 06.01.

 

Horné Rakúsko Salzbursko Štajersko
Jarné prázdniny 17.02. – 22.02. 10.02. – 15.02. 15.02./17.2. – 23.02.
Veľkonočné prázdniny 04.04. – 14.04. 04.04. – 14.04.
19.03. / 04.04. – 14.04.
Svätodušné prázdiny 08.05/22.05. – 30.5./12.06 30.05- 02.6. 30.05- 02.6.
Letné prázdniny 11.07. – 13.09. 11.07. – 13.09./24.9. 11.07. – 13.09.
Jesenné prázdniny 27.10. – 31.10. 27.10. – 31.10. 27.10. – 31.10.
Vianočné prázdniny 24.12. – 06.01. 24.12. – 06.01. 15.11./24.12. – 06.01.

 

Korutánsko Tirolsko Vorarlbersko
Jarné prázdniny 10.02. – 15.02. 10.02. – 15.02. 10.02. – 15.02.
Veľkonočné prázdniny 19.03. / 04.04. – 14.04. 19.03. / 04.04. – 14.04. 19.03. / 04.04. – 14.04.
Svätodušné prázdiny 22.05./30.05. – 12.6./12.6. 30.05. – 02.06 30.05. – 02.06
Letné prázdniny 11.07. – 31.10. 11.07. – 13.09. 11.07. – 13.09.
Jesenné prázdniny 27.10. – 31.10. 27.10. – 31.10. 27.10. – 31.10.
Vianočné prázdniny 24.12. – 06.01. 24.12. – 06.01. 24.12. – 06.01.